Per half april 2017 is Lisa de Bakker als psycholoog werkzaam in onze praktijk. Zij zal Chloe Pool vervangen tot december 20017.