Per half september 2018 is Doutzen Koopmans als psycholoog werkzaam in onze praktijk.